Oprichting en Historie

ZETA’s oprichting en historie


 

Tafeltennisvereniging Zeta is op 29 januari 1985 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 15 maart 1985. ZETA werd daarmee de eerste zelfstandige vereniging in Zeewolde, op initiatief van Wout Jansen en Jeu van Enckevort. Met deze actie maakten Wout en Jeu toentertijd geen vrienden met de andere sporten in het dorp, want er bestond immers al een ‘Omnisportvereniging Zeewolde’ waar alle sporten waren ondergebracht. Dus waarom zou de tafeltennissport daar ook geen deel vanuit maken?

Na enkele gesprekken met het bestuur van ‘de Omni’ was de verwachting dat er weinig prioriteit aan tafeltennis zou worden gegeven, omdat voetbal, volleybal en tennis de grootste sporten waren. Daar zou dan ook, naar onze inschatting, het meeste geld naar toe gaan. Er werd ook moeilijk gedaan als het ging om de aanschaf van tafeltennistafels. Dit was dan ook één van de redenen waarom toentertijd werd besloten om een zelfstandige tafeltennisvereniging op te richten.

De eerste woningen aan het Flevoplein waren reeds bewoond en de bewoning van de Peppel, Horlo en Oostergo, Mazerhart etc. zouden spoedig volgen. Bij de oprichtingsvergadering op 29 januari 1985 waren 18 mensen aanwezig van zowel uit het buitengebied als van uit het dorp. Na enige discussie voor een gepaste verenigingsnaam werd gekozen voor ZEewolder TAfeltennis, afgekort tot ZETA. Wout Jansen werd als voorzitter en tevens als trainer gekozen en Jeu van Enckevort als (wedstrijd)secretaris

Na verloop van tijd werden 60 mensen lid van de vereniging. Eerste sponsors uit die tijd waren Café Zeewolde (Hogendoorn) en Snackbar ’84 (Piet van Herwaarden).

Hoofdsponsor ZETA


 

Sponsoren


 

ZETA Quote


 

|

Een gepaste naam werd gekozen: ZEewolder TAfeltennisvereniging, afgekort tot ZETA.

Camping


 

Camping Tafeltennis

Mooi verhaal bij de oprichting


 

In het najaar van 1985 zou de nieuwe sporthal worden opgeleverd aan de Flevoweg dus daar moesten we de ruimte zien te vinden. Dat dit uiteindelijk zou leiden tot de eerste politieke rel in Zeewolde konden we toen nog niet bevroeden. Wijlen Jan van Dongen was toen wethouder (CDA). Overigens was het CDA toentertijd een bestuurlijk bolwerk in Zeewolde. De burgemeester Harm Bruinsslot, de gemeentesecretaris waren allen van het CDA en de raadsfractie was ook het grootste met Gilles Geschiere als fractievoorzitter. Waar het over ging?

ZETA zou in de nieuwe sporthal aan de Flevoweg komen te spelen. Bij de inrichting van deze sporthal was de voorzitter van ZETA met de wethouder overeengekomen dat ZETA zes tafeltennistafels zou kopen, maar dat de vereniging óók zes tafels zou aanschaffen, met de afspraak dat deze tot de inventaris van de sporthal zouden gaan behoren zodat scholen daar ook gebruik van konden maken.

Bij de raadsvergadering waar dit voorstel voor besluitvorming aan de orde was, begon de fractievoorzitter Gilles Geschiere uit te halen tegen zijn eigen wethoude. Tafeltennis in de nieuwe sporthal zou slecht zijn voor de vloer (!?). Deze zou daardoor extra hard slijten en hij viel erover dat de gemeente zes tafeltennistafels kocht. Tafeltennis speel je op de camping maar niet in de sportzaal aldus Geschiere.

Er ontstond ruzie tussen de wethouder en de fractievoorzitter. De burgemeester, Harm Bruinsslot, moest ingrijpen en schorste de vergadering omdat de wethouder had geroepen “dat als de fractie van het CDA vasthield aan haar bezwaren hij zou aftreden!”. Het bestuur van ZETA dat aanwezig was, zagen dat zowel de gehele fractie van het CDA, de wethouder en de burgemeester de raadszaal verlieten en een kamertje inliepen waar de deur dicht ging. Nadat de schorsing na ongeveer 10 minuten was opgeheven, werd zonder verdere beraadslaging het voorstel in stemming gebracht en unaniem aangenomen. De eerste politiek crisis, veroorzaakt door ZETA, was een feit.

ZETA Quote


 

Tafeltennis speel je op de camping maar niet in de sportzaal.

Sporthal Polderwijk


 

ZETA is verhuisd

ZETA verhuisd


 

ZETA is in 2012 verhuisd naar Sporthal Polderwijk. De sfeer en de gezelligheid zijn uitstekend te noemen, evenals de kwaliteit van de sportzaal.